Zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX Sesji Ekologicznej pod hasłem:

SOS dla Ziemi, czyli raport o stanie środowiska i przyrody

31 marca / 1 kwietnia 2020

Miejsce: Audytorium Minimum

Plan:

Spotkanie z dr Dorotą Sumińską: 1 kwietnia 13:00-14:00

31 marca (9:10 - 13:50) 1 kwietnia (9:10 - 12:55)
  WODA
 1. Ochrona wód a ich jakość
 2. Zmiany klimatyczne w kontekście zasobów wód słodkich
 3. Stan jakości wód a warunki życia ich mieszkańców
 4. Dramat Tropikalnych lasów a cykl hydrologiczny
 5. Wpływ różnorodnych zanieczyszczeń na środowisko wodne
 6. POWIETRZE
 7. Globalne ocieplenie - fakty i mity
 8. Jakimi sposobami można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych?
 9. Zieleń - naturalny filtr powietrza
 10. Czy hodowla zwierząt wzmaga efekt cieplarniany?
 11. GLEBY
 12. Zanieczyszczenia wód i powietrza a skażenie gleb
 13. Sukcesja ekologiczna - nadzieja na życie zdegradowanych gleb
 14. Uprawy rolne a stan i ochrona gleb
 15. Jak działalność człowieka przyczynia się do erozji gleby?
 16. Wpływ przemysłu na zmiany stanu jakości gleb
  ENERGETYKA
 1. Blaski i cienie energetyki jąrdrowej
 2. Słoneczne elektrownie i co jeszcze...
 3. Wiatraki kontra atom
 4. Gaz ziemny, biogaz, wodór i co dalej...
 5. Ciepło naszej planety - obiecujące globalne źródło energii
 6. TRANSPORT
 7. Wpływ transportu na zmiany klimatyczne w kontekście zmian w przyrodzie
 8. Alternatywne źródła energii w transporcie w aspekcie środowiskowym
 9. Idealne środki transportu - mrzonka czy realna szansa na czyste środowisko
 10. Transport wodny - bilans skutków środowiskowych i przyrodniczych
 11. Infrastruktura drogowa a zagrożenia dla środowiska i przyrody
 12. ODPADY
 13. Góry śmieci, czyli co można zyskać, a co stracić
 14. Czy recykling jest panaceum na rozwiązanie problemu odpadów?
 15. Gospodarka odpadami a stan środowiska
 16. Czy nasza planeta utonie w plastiku?
 17. Odpady toksyczne a zagrożenia dla przyrody